Careers

 

 

Media Operator (Retouch)

บริษัท จีเอสดี กราฟฟิก โซลูชั่น ดิจิตอล จำกัด ได้จัดทำโปรเเกรมการทดสอบทักษะความสามารถ

ของผู้ปฏิบัติงานด้านมีเดีย (Media Operators) ซึ่งโปรเเกรมทดสอบทักษะนี้จะเรียกว่า PEP- Performance Excellence Program


โปรเเกรมการทดสอบทักษะความสามารถของผู้ปฏิบัติงานนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้เเสดงทักษะ

ความสามารถ เเละความชำนาญ รวมถึงเเสดงศักยภาพความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ โปรเเกรมการทดสอบนี้ยังเป็นเครื่องชี้วัดความสามารถของพนักงานว่าอยู่ในระดับใด เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรงานให้ถูกต้องตามความสามารถของพนักงานเเต่ละคนทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว


โปรเเกรมการทดสอบทักษะของผู้ปฏิบัติงานมีประโยชน์อย่างไร


สมาชิกทีมทุกคนที่เล็งเห็นศักยภาพของตเองมีสิทธิสมัครวัดความสามารถตามโปรเเกรมทดสอบทักษะนี้ เพื่อวัดความสามรถของตนเองว่าอยู่ในระดับใด โดยจะเเบ่งออกเป็น ระดับ A, ระดับ AA และ ระดับ AAA


โปรเเกรมการทดสอบทักษะนี้มีจุดประสงค์เพื่อเเสดงศักยภาพทางด้านความ รู้ ความสามารถทางเทคนิค การวิเคราะห์ระดับ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการวัดระดับความสามารถในการทำงานของผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบใน โปรเเกรมการทดสอบนี้ และเป็นเสมือนทางเลือกใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ท้าทายความสามารถของตัวเองเเละพัฒนาให้การทำงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานตามทักษะเเละความสามารถของเเต่ละคน


ทำไมจึงต้องสมัครเข้าทดสอบในโปรเเกรมการทดสอบทักษะ (PEP) นี้


หากท่านผ่านการทดสอบนี้โดยผลการทดสอบบ่งชี้ว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถในระดับ Senior เงินเดือนจะถูกปรับขึ้นในอัตราระดับ A ในงวดเงินเดือนๆถัดไปตามรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

ระดับ A เงินเดือนขั้นพื้นฐานมีอัตรา 20,000-26,000 บาท ต่อเดือน

ระดับ AA เงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ำ 30,000 บาท ต่อเดือน

ระดับ AAA เงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ำ 35,000 บาท ต่อเดือน


*** หมายเหตุ

 

1. ผู้ที่สอบผ่านในระดับ AA และ AAA จะได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราระดับ A ในเบื้องต้น ซึ่งการปรับเงินเดือนในระดับ AA และ AAA จะปรับให้ต่อเมื่อได้เข้าร่วมทำงาน กับโปรเจคใหม่ อาทิเช่น บริษัทร่วมทุน Fotoform Plus (FGS Media Co., Ltd.)

2. การเข้าทำงานในโปรเจคใหม่นั้น ผู้ที่ผ่านการทดสอบอยู่ในระดับ AA และ AAA จะได้รับการพิจารณาก่อน


การไม่สมัครเข้าทดสอบโปรแกรมทดสอบทักษะของผู้ปฏิงานมีผลอย่างไร


การไม่เข้าสมัครทดสอบนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับพนักงาน และพนักงานสามารถทำงานตามตำแหน่งที่จ้างต่อไปได้

เช่นเดิม โดยได้รับผลตอบเเทนอันได้แก่ค่าจ้างในอัตราเท่าเดิม พนักงานยังเป็นสมาชิกของทีมดังเดิม และจะได้รับมอบหมายงาน

ต่างๆเหมือนเดิม


วิธีการสมัคร


สามารถติดต่อผ่านทาง Production Manager ที่ดูเเลทีมของท่าน หรือ ติดต่อผ่านทาง HR Manager ในเวลาทำงาน ทางบริษัทฯ จะจัดตาราง

การทดสอบเพื่อแจ้งขั้นตอนและวิธีการทดสอบให้ท่านทราบหลังจาก 1 อาทิตย์ที่ได้รับแจ้งจาก Production Manager หรือ HR Manager ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบนี้จะเเจ้งให้ทราบภายหลัง


จำนวนการทดสอบ


พนักงาน สามารถเข้าทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสามารถสมัครเข้าทดสอบโปรแกรมทดสอบทักษะของผู้ ปฏิบัติงานได้ภายหลังการทดสอบครั้งหลังสุดสิ้นสุดลงเป็นเวลา 120 วัน


ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการทดสอบจะใช้โอกาสอันดีนี้เพื่อพัฒนาตนเองเเละพัฒนาองค์กรของเราให้เจริญก้าวหน้าเเละ

ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน